• loekwinter

  • adjiedj

  • rogier

  • janrotmans

  • tonvankeeken

  • lucassimons

  • ericvandeloo

  • ruudlubbers.jpg

Wie Zijn Wij

Willemijn Kemp

profileWillemijn Kemp, MMC heeft een brede belangstelling. Dit blijkt al uit haar eerste opleidingskeuze: Religie en Levensbeschouwing aan de VU. Ze is nieuwsgierig van aard en heeft zodoende de Post Graduate Opleiding Management Consultancy aan de VU met goed gevolg afgerond. Naast jarenlange ervaring in de zorg, heeft ze zich vanuit haar eigen bedrijf in duurzaamheid en sociaal ondernemen gespecialiseerd. Sinds enkele jaren is ze zich meer gaan toeleggen op leiderschap(ontwikkeling), strategie, (organisatie)cultuur en duurzame organisatievernieuwing. Ze heeft onder andere opdrachten gedaan voor grotere organisaties zoals gemeente Amsterdam, Rijks Universiteit Nijmegen, provincie Utrecht, AEF en ABN AMRO, en voor kleinere organisaties zoals stichting Wonder, Tierrafino Leembouw, Direct Current BV en De Kleine Aarde. Ze werkt momenteel als adviseur bij de CT groep te Haren.

Door haar kennis van en ervaring in de verschillende disciplines, sectoren en invalshoeken heeft ze een diverse basis en is ze breed inzetbaar. Ze is communicatief sterk, levert op strategisch niveau een stevige, positief kritische, bijdrage en vindt het prima om met haar voeten in de klei te staan. Ze houdt van het zoeken en vinden van de best fit solutions voor verandervraagstukken, waarbij ze de menselijke kant niet uit het oog verliest. Ze wil echt van toegevoegde waarde zijn voor project en proces en is zodoende al meerdere malen een motor of drager geweest van verandertrajecten binnen organisaties en bij maatschappelijke projecten zoals Our Common Future 2.0.

Willemijn geeft lezingen en presentaties over het boek.

FVS_3730

Dirma Nagelhout

dirma-profileDrs. Dirma Nagelhout heeft zich na haar studie Engelse Taal- en Letterkunde aan de UvA gespecialiseerd in communicatie en duurzaamheid. De optelsom van deze disciplines, samen met de ervaring die zij in de loop der jaren heeft opgedaan in het bedrijfsleven maakt dat zij werkt met verstand van zaken vanuit een zeer breed perspectief. Een perspectief dat ook gevoed wordt vanuit zelfstandig ondernemerschap.

Ze is eigenaar van Global Green Communication.

Als strategisch communicatie expert heeft zij gewerkt voor grote bedrijven en organisaties als Ericsson, NLR, ING, NS, en voor kleinere organisaties als MVO Nederland, Don Quijote en ROVC. Sinds enige jaren is zij zich meer gaan toeleggen op leiderschap en organisatie. In 2010 heeft ze gewerkt aan het thema Leiderschap in het project OCF 2.0 (Our Common Future), waaruit het boek Duurzaam Denken Doen is voortgekomen.

Ze koppelt theorie aan de praktijk, en is actief als strategisch partner. Combineert kritische reflectie met een ondersteunende houding naar management. Ze is op haar best wanneer ze kan bijdragen aan de oplossing van complexe of maatschappelijke vraagstukken. Ze houdt van verbinding zoeken tussen partijen, kennis delen en overdragen en werken aan teamformatie. Daarnaast is ze al enige jaren actief als coördinator voor middelbare scholen die meedoen aan het programma van Jong Ondernemen (een initiatief van VNO NCW).

Net als Willemijn verzorgt Dirma ook lezingen en presentaties over het boek.

FVS_3815

ct
gg