• tonvankeeken

  • ericvandeloo

  • ruudlubbers.jpg

  • rogier

  • janrotmans

  • lucassimons

  • adjiedj

  • loekwinter

Visie

Visie op leiderschap

Onze samenleving bevindt zich in een overgangsfase veroorzaakt door een aantal significante (ethische) maatschappelijke trends in combinatie met de toename van zowel de amplitude als de frequentie van technische innovatiecycli. Het gevolg is een veranderende complexiteit in het werkveld van organisaties, zowel publiek als privaat, en haar besturing. Hoe moeten we hier mee omgaan? Welk soort leiderschap is hiervoor nodig?
Het intrinsiek kunnen omgaan met basiselementen zoals diepgaande kennis van de trends en innovaties, eigen producten en kernprocessen, persoonlijke attitude die aansluit op wat nu nodig is, waardecreatie en waarden velden en de positie van en binnen continu ontwikkelende teams, is bepalend voor het succes en duurzaamheid van het vernieuwende leiderschap en daarmee de organisaties.

Daar waar klassieke leiders zich konden beperken tot het van enige afstand initiëren en besturen van een beweging, beschikken vernieuwende leiders zelf over de volgende zeven succesvolle elementen bij leiderschap: wijsheid, moraal, competenties, ervaring, kennis, ontwikkeling en balans. Een verandering van de persoonlijke attitude als levensinstelling is essentieel om zo’n nieuwe, noodzakelijke denkrichting en (innovatieve) oplossingen voor huidige vraagstukken mogelijk te maken.

Bepalend is een bewustwording van een verband tussen de eigen innerlijke overtuigingen, het daarbij behorende gedrag van de leider, het effect daarvan op omgeving en organisatie en de interactie met andere mensen. Om zich vervolgens als persoon, als team en als organisatie te herpositioneren binnen de nieuw ontstane kaders.

 

ct
gg